Genel Borç Sorgulama
Sicil Kodu/ TC Kimlik No Borç Türü
Adı Soyadı Ana Adı Baba Adı
Doğum Tarihi Doğum Yeri
Sicil Adresi
Beyan Abone Ada Parsel Beyan Adresi AÇIKLAMA ÖDEME TARİHİ BORÇ GEÇİKME TOPLAM
0,00 0,00 0,00
Bu kayıtlarla Belediye kayıtlarının uyuşmaması halinde, Belediye kayıtlarının esas alınacağını ve bu belgenin yazılı delil başlangıcı dahi teşkil etmeyeceğini kabul ediyorum.